Phần mềm Andon

Giám sát sản lượng từ xa
Tháng Ba 4, 2019
1.1 Thiết bị xử lý trung tâm
( AD-W- 512 )
Tháng Ba 4, 2019
hệ thống andon
  • Hiển thị các sự kiện đang diễn ra trên màn hình quản trị theo thời gian.
  • Thống kê đầy đủ các sự kiện diễn ra theo ngày – tháng – năm, theo từng bộ điều khiển trung tâm, từng nhóm, từng hộp con (Tùy chọn theo ý người dùng).
  • Dữ liệu tất cả các sự kiện diễn ra trên toàn hệ thống có thể xuất báo cáo ra file Excel.
  • Quản lý qua mạng nội bộ (LAN) và qua mạng Internet.

  Thông số kỹ thuật:

  • Xem thông tin máy tính, App trên điện thoại.
  • Xem thông tin qua mạng nội bộ (LAN) và qua mạng Internet.

  XEM BÁO CÁO DƯỚI NHIỀU DẠNG:

  BÁO CÁO THEO NGÀY:

   

  BÁO CÁO THEO ĐƠN HÀNG:

  BÁO CÁO THEO CHUYỀN:

  BÁO CÁO THEO TỪNG MÁY:

   

  BÁO CÁO THEO GIỜ:

   

  GỌI NGAY